Moni strategia epäonnistuu - Avullamme onnistut

Olemme strategian johtamisen asiantuntija

Strategian jalkautus on menestyvän organisaation kulmakivi. Me autamme tehokkaan strategian laadinnassa sekä sen implementoinnissa.

Lue lisää palveluistamme:

Strategian johtamisen sovellus - Amplon

Reaaliaikainen ja helppokäyttöinen sovellus strategian johtamiseen

Amplon.io on helppokäyttöinen digitaalinen strategian johtamisen sovellus, joka  on reaaliaikainen ja yhteistyötä lisäävä.

Amplon auttaa tehokkaassa strategian implementoinnissa.

Selkeä tilannekuva

Strategian ja toteutuksen kokonaiskuva kaiken kokoisille organisaatioille reaaliajassa.

business-strategy-icon

Strategian jäsentely

Strategian jäsentely konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi jokaisella organisaation tasolla.

Johtajuus

Tuloksekas johtaminen

Yhteneväinen ja tehokas johtaminen läpi koko organisaation.

Yhteistyö

Vaikuttavaa yhteistyötä

Tavoitteiden linjaaminen läpi koko organisaation, jolloin strategia ei jää vain johdon agendalle.

Helpppo aloitus

Tehokkaasti tuloksiin

Kehitystoimenpiteiden nopeaa toteutusta suosiva ohjausmalli varmistaa tavoitteisiin pääsyn ja fokuksen säilymisen .

Johdon valmennus ja konsultointi

Tutkimusten mukaan strategian painopisteiden osaaminen ja tunnistaminen on monissa organisaatioissa heikkoa. Vain 16% henkilöstöstä osaa nimetä edes yhden strategisen painopisteen.

CEO
Keskijohto
Henkilöstö

Lähde: HBR 2015

Ei siis ihme, että jopa 2/3 strategioista epäonnistuu. Tyypillisesti yli 60% henkilöstöstä ei ole sitoutunut, koska ei koe oman työn liittyvän organisaation strategiaan.

Me autamme sinua sinua saavuttamaan tavoitteesi

Strategian lanseeraus on ensimmäinen askel sen jalkauttamiseksi. Strategian johtamisen asiantuntijamme voivat auttaa haastavissa muutostilanteissa sekä ylintä että keskijohtoa.

Olemme toteuttaneet useita onnistuneita johdon valmennuksia strategian onnistuneeseen implementointiin hyödyntäen erityisesti Hoshin Kanri menetelmää.

040-754 6620

info (@) seemore.fi

Strategian määrittely

Strategia on sitä mitä ihmiset tekevät.
Moni organisaatio laatii hienot strategiat PowerPointilla, mutta toteutus epäonnistuu ja lopulta organisaatio menettää kilpailuetunsa.
 
Me autamme laatimaan strategian, jolla vahvistat kilpailuetuasi ja jonka jalkautus onnistuu. Varmistamme tavoitteiden haastavuuden sekä organisaation kyvykkyyden viedä sovitut asiat maaliin.
Tehokkaan strategian elementit
Strategian elementit ja kolme tärkeää mahdollistajaa

Nykytilan analyysipalvelut

Report topics
Sample benchmark report

Nykytilan syvällinen ymmärrys antaa parhaimmat lähtökohdat strategian onnistuneeseen toteutukseen. Vertaileva tutkimus toimialaan ja kilpailijoihin antaa vankan pohjan strategian tavoitetason määrittämiseksi.

Meiltä saat:

    • Benchmark tutkimuksen muihin verrokkeihin nähden, joka sisältää mm. kasvunopeuden, kannattavuuden, toimintamallin sekä monia muita päätöksen tekoa tukevia arvoja.
    • Kilpailija-analyysit
    • SWOT ja PESTLE-työpajojen fasilitoinnit
Tehokkaan strategian elementit

Tehokkaan strategian elementit

Huipputuloksia saavutetaan vain hyvin implementoidulla strategialla. Moni organisaatio voi pärjätä kohtuullisesta jatkamalla ns. vanhaan malliin, mutta sillä harvoin säilytettään kilpailuetu.

Read More »

Seemore Solutions Oy