Moni strategia epäonnistuu - Avullamme onnistut

Olemme strategian johtamisen asiantuntija

Strategian jalkautus on menestyvän organisaation kulmakivi ja strategia on sitä mitä ihmiset tekevät.

Moni organisaatio laatii hienot strategiat PowerPointilla, mutta toteutus epäonnistuu ja lopulta organisaatio menettää kilpailuetunsa.  Me autamme laatimaan strategian, jolla vahvistat kilpailuetuasi ja jonka jalkautus onnistuu. Varmistamme tavoitteiden haastavuuden sekä organisaation kyvykkyyden viedä sovitut asiat maaliin.

Palvelumme

Johdon konsultointi

Rakennamme yhdessä teille liikentoimman strategian, joka johtaa nopeisiin tuloksiin.

Palveluliiketoiminnan kehitys

Palveluliiketoiminta tulee entistä tärkeämmäksi osaksi kaikkia liiketoimintoja. Me autamme sinua rakentamaan palveluliiketoiminnan strategian, jolla saavutat tuloksia.

Strategian johtamisen sovelluksen implementointi

Me autamme Amplon.io sovelluksen implementoinnissa sekä tehokkaan johtamisjärjestelmän rakentamisessa.

Johdon valmennus ja konsultointi

Tutkimusten mukaan strategian painopisteiden osaaminen ja tunnistaminen on monissa organisaatioissa heikkoa. Vain 16% henkilöstöstä osaa nimetä edes yhden strategisen painopisteen.

CEO
Keskijohto
Henkilöstö

Lähde: HBR 2015

Ei siis ihme, että jopa 2/3 strategioista epäonnistuu. Tyypillisesti yli 60% henkilöstöstä ei ole sitoutunut, koska ei koe oman työn liittyvän organisaation strategiaan.

Me autamme sinua sinua saavuttamaan tavoitteesi

Strategian lanseeraus on ensimmäinen askel sen jalkauttamiseksi. Strategian johtamisen asiantuntijamme voivat auttaa haastavissa muutostilanteissa sekä ylintä että keskijohtoa.

Olemme toteuttaneet useita onnistuneita johdon valmennuksia strategian onnistuneeseen implementointiin hyödyntäen erityisesti Hoshin Kanri menetelmää.

Palveluliiketoiminnan kehitys

Report topics
Sample benchmark report

Nykytilan syvällinen ymmärrys antaa parhaimmat lähtökohdat strategian onnistuneeseen toteutukseen. Vertaileva tutkimus toimialaan ja kilpailijoihin antaa vankan pohjan palveluliiketoiminnan strategian tavoitetason määrittämiseksi.

Meillä on vuosien teollisuuden palveluliiketoiminan kansainvälinen kokemus ja autamme sinua rakentamaan vahvan palveluliiketoiminnan.

Strategian johtamisen sovellus - Amplon

Reaaliaikainen ja helppokäyttöinen sovellus strategian johtamiseen

Amplon.io on helppokäyttöinen digitaalinen strategian johtamisen sovellus, joka  on reaaliaikainen ja yhteistyötä lisäävä.

Selkeä tilannekuva

Strategian ja toteutuksen kokonaiskuva kaiken kokoisille organisaatioille reaaliajassa.

business-strategy-icon

Strategian jäsentely

Strategian jäsentely konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi jokaisella organisaation tasolla.

Johtajuus

Tuloksekas johtaminen

Yhteneväinen ja tehokas johtaminen läpi koko organisaation.

Yhteistyö

Vaikuttavaa yhteistyötä

Tavoitteiden linjaaminen läpi koko organisaation, jolloin strategia ei jää vain johdon agendalle.

Helpppo aloitus

Tehokkaasti tuloksiin

Kehitystoimenpiteiden nopeaa toteutusta suosiva ohjausmalli varmistaa tavoitteisiin pääsyn ja fokuksen säilymisen .

040-754 6620

info (@) seemore.fi

Seemore Solutions Oy